Botilbuddet Damsgaarden

På Damsgaarden har vi botilbud og aktivitets- og samværstilbud for mennesker med autismespektrum forstyrrelser og varigt nedsat funktionsevne.

Botilbud i Nordsjælland

Vores sted er beliggende på en trelænget gård fra 1909 i naturskønne omgivelser udenfor Gilleleje i Nordsjælland.

På Damsgaarden er beboernes trivsel, udvikling og fællesskab i fokus. Beboerne på Damsgaarden har det til fælles, at de har de behov for faglig støtte, omsorg og pleje. På Damsgaarden bidrager naturen, relationerne og den faglige tilgang, til beboernes trivsel, stabilitet og til udvikling af selvstændighed. Læs meget mere om os her på hjemmeside.

Læs mere
Skilt af Damsgaarden et autisme bosteder i Nordsjælland

Botilbud til autister

Botilbuddet Damsgaarden er et botilbud til autister i Nordsjælland, der er under SEL § 107 og §108. Damsgaarden råder over 11 boliger, der spænder fra solistboliger til boliger i mindre bofællesskaber.

Beboerne er generelt visiteret til et helhedsorienteret tilbud, hvorfor der på Damsgaarden også er internt dagtilbud under SEL §104.

Læs mere

Grøn omsorg

Grøn omsorg handler om det, som samspillet med naturen gør ved os, og er en betegnelse for grønne og dyreassisterede metoder til social omsorg, terapi, rehabilitering og personlig udvikling. Grøn omsorg bygger på psykologiske, sociale og pædagogiske indsatser, og på naturens effekt på os.

På Damsgaarden har vi naturen helt tæt på. Det betyder, at vi har adgang til et stort og favnende læringsrum, hvor beboerne kan være sammen med dyrene, i naturen, og indgå i driftsopgaver, som er betydningsfulde for hverdagen på gården.

Læs mere
Beboere som fodrer køer på autisme bosteder i Nordsjælland

Damsgaarden’s tilgange og metoder

Vi arbejder med beboernes udvikling, færdigheder og mestringsstrategier ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, b la. på baggrund af Total kommunikation, Visuel struktureret pædagogik, og Low arousal.

Læs mere

Skriv til os

32210007