Dagtilbuddet Damsgaarden, familie baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, køer baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, strand baggrund

Velkommen til Botilbuddet Damsgaarden

Botilbuddet Damsgaarden henvender sig primært til voksne og unge med autismespektrumforstyrrelser, udviklingshæmning og tilknyttet problemskabende adfærd.
Med udgangspunkt i den kommunale handleplan udarbejder Damsgaarden
en individuel  pædagogisk plan, hvor vi lægger vægt på at styrke de ressourcer som brugeren har, samt støtte brugeren i at vedligeholde eller opnå nye kompetencer, med det formål at styrke brugerens selvværd og livskvalitet.
Ring: 25 34 08 87