Dagtilbuddet

Dagtilbud § 104

Damsgaardens dagtilbud er godkendt til forløb under SEL § 104. Vi har kun dagtilbudspladser til gårdens beboerne, Vi lægger vægt på, at dagtilbuddet indeholder aktiviteter der understøtter læring, som er målrettet den enkeltes udviklingsniveau og muligheder. Opfølgning og justering af indsatsen er en fortløbende proces, vi hele tiden arbejder med, så vi sikrer os, at indsatsen er tilpasset og bidrager til såvel trivsel som udvikling.

I dagtilbuddet bruger vi gårdens faciliteter og tilbyder beboerne aktiviteter indenfor dyrehold, brændeproduktion, urtehave, køkken og grøn pedelvirksomhed med småvedligehold og græsslåning.

Dyreholdet består aktuelt af heste, køer, får, geder, høns og kaniner.

Rideterapi

I dagtilbuddet tilbyder vi endvidere rideterapi/hesteassisteret udvikling med vores to heste, der er trænet dertil. Igennem rideterapi oplever beboerne glæden ved kontakt med hestene. De lærer at omgås hestene på en sikker måde, og bliver via arbejdet med hestene bevidste om deres egne grænser. Der er det særlige ved heste, at de evner at spejle mennesket, hvilket gør, at man bliver mere bevidst om, hvordan man selv agerer. Og så er det selvfølgeligt skønt at få lov til at ride, hvis man har mod på det. Vi har lukket ridebane og sikre ridestier rundt om foldene, der er indrettede til formålet.

Målgruppe

Den primære målgruppe i dagtilbuddet er, som i botilbuddet, borgere med autismespektrumforstyrrelser og udviklingshæmning. Vi arbejder med totalkommunikation og har erfaring med at arbejde med borgere med komplekse udfordringer.

Vi tilrettelægger dagtilbuddet som individuelle forløb, hvor deltagelse i fællesskab og samarbejde er en del af indsatsen. Ofte vil der være tale om beboere, som har behov for 1:1 støtte i en indkøringsperiode. Målet er dog altid at opbygge tryghed og redskaber, der gør det muligt, at nedjustere støttebehovet, så dette er midlertidigt.

Vi har mulighed for at arrangere transport til og fra en eventuel ekstern bolig mod kilometerbetaling.

Ring eller send os en besked, hvis du har lyst til at høre mere.

Skriv til os

32210007