Dagtilbuddet Damsgaarden, familie baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, køer baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, strand baggrund

Dagtilbuddet

Dagtilbud efter § 104

Damsgaardens dagtilbud er godkendt til lave forløb i dagtilbud efter § 104. Vi har pladser til borgere, der bor i eksterne tilbud. Vi lægger vægt på, at tilbuddet skal være aktiviteter der understøtter læring målrettet den enkeltes udviklingsniveau og muligheder, og vi følger op, så vi løbende sikrer os, at indsatsen virker.

Faciliteter

Vi bruger gårdens faciliteter og tilbyder mulighed for at hjælpe med dyrehold, brændeproduktion, urtehave, køkken og grøn pedelvirksomhed med småvedligehold og græsslåning.

Dyreholdet består af heste, køer, får og høns.

Rideterapi

Alle i dagtilbuddet tilbydes endvidere rideterapi/hesteassisteret udvikling med vores to heste. Igennem dette kan man opleve glæden ved kontakt med hestene. Man kan lære at omgås hestene på en sikker måde, og man kan lære noget om egne grænser. Der er det særlige ved hesten, at den evner at spejle mennesket, hvilket gør, at man kan blive mere bevidst om, hvordan man selv agerer. Og så er det selvfølgeligt skønt at få lov til at ride, hvis man har mod på dette. Vi har lukkede folde og sikre ridestier indrettet til formålet.

Målgruppe

Vores primære målgruppe er, som i botilbuddet, borgere med autismespektrumforstyrrelser og udviklingshæmning. Vi arbejder med totalkommunikation og har erfaring med at arbejde med borgere med mange udfordringer.

Vi tilrettelægger som regel specielle forløb. Ofte vil der være tale om personer, der skal have 1:1 dækning i en indkøringsperiode. Målet vil dog altid være at give personale og borger redskaber, der gør, at dette er midlertidigt. Ved 1:1 dækning er dagstaksten kr. 2.194.

Damsgaarden ligger i Gilleleje i Nordsjælland. Vi har mulighed for at arrangere transport mod kilometer-betaling.

Ring eller send os en besked, hvis du har lyst til at høre mere.

Ring: 25 34 08 87