Dagtilbuddet Damsgaarden, familie baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, køer baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, strand baggrund

Grøn omsorg

Definition

Grøn Omsorg er en meget bred definition for socialt og terapeutisk arbejde, der i arbejdet med borgerne anvender de ressourcer, der er tilgængelige i natur og landbrug.

Definitionen omhandler både læringsperspektivet og det mere terapeutiske. På Damsgaarden er vi inspireret både af de norske og østrigske programmer for terapeutisk landbrug. Vores brugere er primært borgere med terapeutiske behov, grundet autisme eller anden psykisk sårbarhed. Men det er naturligvis oplagt at bruge naturressourcer og landbruget i vores dag- og botilbud.

Højere livskvalitet

Der er meget, der tyder på, og en del forskning der peger i retning af, at det at færdes i natur, være meget ude i dagslys og at omgås husdyr giver højere livskvalitet i form af glæde og tilfredshed, mindre aggression og bedre betingelser for læring.

Når det gælder Damsgaardens målgruppe giver det endvidere mening at tale om, at aktiviteterne i naturen er med til at sikre, at de får mere motion og frisk luft, end de ofte ellers ville få, og at de derfor også kan opnå en sundere livsstil i det hele taget.

Brug af haven og dyrene

På Damsgaarden dyrker vi haven, plejer de grønne områder og passer de forskellige dyr, medinddragende borgerne så meget som det overhovedet kan lade sig gøre. Vi bruger hestene til terapi, hvor vi arbejder med kontakt, både borgerens med sig selv og til dyret, som det ”fælles tredje”.

Når vi arbejder med borgerne, også de af vore borgere, der har meget store udfordringer, gælder det om at forstå, hvad vi laver, når vi planter, sår, fodrer og høster. Det er en hjælp, at det alt sammen referer til noget alle vore borgere forstår; vores livsgrundlag – den føde vi putter i munden. Vi dufter og smager på de urter, vi arbejder med i haven, og vi genkender de gulerødder og æbler, som vi giver dyrene som en godbid.

Samtidig er det en stor hjælp, at årskredsløbet bliver tydeligt understøttet ved vores fester, processerne der vender tilbage og årshjulet, der bliver en proces, vi kan læne os ind i.

Ring: 25 34 08 87