Dagtilbuddet Damsgaarden, familie baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, køer baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, strand baggrund

Profil

Botilbuddet Damsgaarden henvender sig til voksne og unge med autismespektrumsforstyrrelser, udviklingshæmning og tilknyttet problemskabende adfærd.

Pædagogisk plan

Det er vores erfaring, at vores målgruppe trives godt med plads omkring sig, i individuelt indrettede boliger og med tilbud om aktiviteter i naturen og på vores lille landbrug. Damsgaarden udarbejder, sammen med brugernes øvrige primære personer en pædagogisk plan. I denne lægger vi vægt på at styrke de ressourcer som brugeren har, samt støtte brugeren i at vedligeholde eller opnå nye kompetencer, med det formål at styrke brugerens selvværd og livskvalitet.

Personalegruppe

Damsgaarden har en sammensat personalegruppe. Vi har både pædagogisk uddannet, sundhedsfagligt personale og personale med kvalifikationer, de knytter til vores aktiviteter på vores lille landbrug.

Derudover trækker vi på ekstern psykologisk og psykiatrisk støtte, samt modtager supervision fra blandt andet Center for Autisme.

Damsgaardens personale har stor erfaring med autisme og personer hvis funktionsniveau kræver en veltilrettelagt, struktureret og forudsigelig hverdag.

Øget livskvalitet

Det er Damsgaaardens mission at støtte borgerne i at blive mest muligt selvhjulpne og derigennem opleve øget livskvalitet, trods de udfordringer og begrænsninger borgerne har.

Vores arbejde med landbrug og natur metodeudvikler vi ud fra ideerne om Grøn Omsorg.

Kontakt

Ring på tlf: 25 34 08 87 eller send en mail til info@dagtilbuddet-damsgaarden.dk hvis du vil vide mere. Du kan også sende os en besked og se, hvor vi bor.

Ring: 25 34 08 87