Tilgange og metoder

På Damsgaarden arbejder vi med faglige tilgange og metoder, der understøtter beboernes trivsel, selvstændighed og livsudfoldelse.

Vores faglige fundament er bygget op om Grøn omsorg og socialt landbrug, fordi vi tror, at den enkelte beboer får de bedste muligheder for at udvikle sig – og udfolde sit potentiale i samspil med naturen og med menneskerne omkring dem.

Vi arbejder med beboernes udvikling, færdigheder og mestringsstrategier ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, b la. på baggrund af Total kommunikation, Visuel struktureret pædagogik, og Low arousal.

Skriv til os

32210007