Affektsmitte

Affektsmitte omhandler at ens humør og stemninger har en afsmittende effekt på de mennesker vi er sammen med. I samspillet tager vi hele tiden del i og påvirker hinandens nervesystem.

Som professionelle har vi en særlig forpligtigelse til at være opmærksomme på, hvilke signaler vi sender, hvordan vi kommunikerer og hvad vi bringer ind i relationen. Vi har også en forpligtigelse til at bearbejde det vi selv bliver påvirket af, hvis det er noget der virker belastende for os.

Affektsmitte er en god strategi!

På Damsgaarden reflekterer vi i fællesskab, og giver hinanden sparring i forhold til vores praksis. Det er en fortløbende proces, vi altid udvikler på, som er højt prioriteret på Damsgaarden. Fordi vi skal kunne være der for beboerne samtidig med, at vi passer på os selv og hinanden.

Skriv til os

32210007