Grøn omsorg

Grøn omsorg handler om det, som samspillet med naturen gør ved os, og er en betegnelse for grønne og dyreassisterede metoder til social omsorg, terapi, rehabilitering og personlig udvikling. Grøn omsorg bygger på psykologiske, sociale og pædagogiske indsatser, og på naturens effekt på os.

På Damsgaarden har vi naturen helt tæt på. Det betyder, at vi har adgang til et stort og favnende læringsrum, hvor beboerne kan være sammen med dyrene, i naturen, og indgå i driftsopgaver, som er betydningsfulde for hverdagen på gården.

Vi tilrettelægger vores arbejde med Grøn omsorg, så hver enkel beboer får styrket deres:

  • Opmærksomhed, kontakt, relationer
  • Retning og fokus
  • Mod og mestring

Derfor arbejder vi med:

  • Haveterapi
  • Socialt landbrug, kontakt med dyr
  • Rideterapi
  • Naturterapi

Grøn Omsorg er en definition for socialt og terapeutisk arbejde, der anvender de ressourcer, som er tilgængelige i naturen og i landbruget.

I Grøn omsorg er der et læringsperspektiv og et mere terapeutisk perspektiv. På Damsgaarden er vi inspireret af både de norske og østrigske programmer for terapeutisk landbrug. Beboerne på Damsgaarden har generelt terapeutiske behov, grundet autismespektrum forstyrrelse, udviklingshæmning – og eller psykisk sårbarhed.

Højere livskvalitet med Grøn Omsorg.

Forskning i Grøn omsorg peger på, at det at færdes i naturen, være ude i dagslys og omgås husdyr bidrager til højere livskvalitet i form af glæde og tilfredshed, reduceret stress belastning og bedre betingelser for læring.

Aktiviteter i naturen sikrer også, at beboeren får meget motion, der bidrager til en generel sundere livsstil.

Vi gør brug af haven og dyrene med grøn omsorg

På Damsgaarden er der mange driftsopgaver i forbindelse med at dyrke haven, pleje de grønne områder og passer dyrene. Så vidt det er overhovedet er muligt inddrager vi beboerne i disse opgaver, og er derigennem sammen om Det fælles tredje.

I arbejdet med beboerne, også dem der har meget store udfordringer, gælder det om at støtte dem i at forstå, hvad vi laver, når vi planter, sår, fodrer og høster.

Det er hjælpsomt, at aktiviteterne referer til noget beboerne forstår; nemlig vores livsgrundlag, den føde vi har brug for. Vi dufter og smager på de urter, vi arbejder med i haven, og vi genkender de gulerødder og æbler, som vi giver til dyrene.

Damsgaardens tilbagevendende årstidsbestemte aktiviteter, fester og højtider er med til at støtte forståelsen og give beboerne oplevelsen af tryghed og genkendelighed.

Grøn Omsorg | Dagtilbuddet Damsgaarden

Skriv til os

32210007