Mestringsstrategier

Mestringsstrategier er vejen frem!

Mestringsstrategier forstår vi som det der går i gang, når vi står overfor udfordringer, som opleves at overstige det, vi tænker vi kan. Uanset om en mestringsstrategi er hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig, så er den nødvendig. Strategier udvikles på baggrund af de erfaringer vi får gennem livet. De er individuelle og giver ikke altid umiddelbar mening for andre.

I arbejdet med uhensigtsmæssige mestringsstrategier er vores fokus altid på, at beboerne lærer nye og mere hensigtsmæssige strategier, og ikke på at de aflærer uhensigtsmæssig adfærd. Det handler altså ikke om at holde op med noget, men om at gøre noget nyt og mere hensigtsmæssigt i stedet for.

Vi tror, at beboerne, i takt med at de får bedre forudsætninger for at mestre opgaver og udfordringer, ophører med den uhensigtsmæssige eller problemskabende adfærd.

Derfor arbejder vi systematisk med kompetenceudvikling og færdighedstræning gennem forskellige tiltag.

Skriv til os

32210007