Rideterapi

Rideterapi er en behandlingform for børn og voksne med psykiske lidelser.

Rideterapi er sammen med mindfulness særdeles effektiv, når det handler om at skabe indre ro, nærvær, kontakt, opmærksomhed såvel som kropsbevidsthed. Det gælder også, og måske i særlig grad, for mennesker der lever med psykisk sårbarhed, stress, autisme, ADD, ADHD og lavt selvværd. Børn og unge med førnævnte diagnoser har ofte svært ved at navigere socialt, og hestene kan ligeledes hjælpe med at give dem en bedre forståelse for sociale sammenhænge og guide til tydelig kommunikation.

Brugen af rideterapi: På jorden eller på hesten

Rideterapi, eller terapi med hest, kan foregå på jorden sammen med hesten, eller på hesteryg. Det afhænger helt af den enkelte beboer og hvilke mål der er sat, og hvad der arbejdes med. At ride er ikke et mål i sig selv for terapien, det er beboerens udvikling, der er målet.

Rideterapi kan indeholde alt fra at hente hesten ind fra fold, at strigle og være sammen med hesten, ridning, eller at afsadle hesten og sætte den tilbage på fold.

Hestens kropssprog

Heste er velegnede til terapi, fordi de spejler mennesket godt og bruger kropssprog, som man kan øve sig på at aflæse og selv anvende. Hesten er helt indstillet på samarbejdet, når hesten er trænet korrekt til formålet. Den er trænet til at guide dem til klar kommunikation.

Et terapiforløb med hestene kan:

  • Styrke verbal og nonverbal kommunikation
  • Hjælpe til større relationskompetencer
  • Øge personernes selvværd og livskvalitet
  • Mindske angst og depression
  • Højne motorik og balance

Vi bruger terapien i vores dag- og botilbud, hvor det kan være en del af den aftale, vi laver med visiterende kommune, eller vi kan oprette hold til særlige brugergrupper.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om rideterapi eller vores botilbud.

Skriv til os

32210007