Totalkommunikation

Totalkommunikation betragter vi som en handling og holdning til kommunikation, og til de mange forskellige måder vi kommunikerer på.

I Totalkommunikation anvender vi tilpassede kommunikationsformer til at forstå andre og gøre os selv forståelige.

Vi anvender de kommunikationsformer, der passer den enkelte, så den enkelte beboer har de bedste forudsætninger for at forstå og blive forstået.

Totalkommunikation kan bruges på mange måder

Tegn Til Tale (TTT) Er et nonverbalt sprog af fysiske tegn, der understreger og understøtter de vigtige ord i sætninger. TTT er individuelt tilpasset og suppleres at beboernes egne tegn.

Kropssprog – Vi kommunikerer med kroppen og er derfor bevidste om vores kropsholdning, eksempelvis om vi har en åben eller lukket kropsholdning. På sammen måde aflæser vi også hele tiden beboernes kropssprog og signaler.

Pictogrammer består af simple billeder, der visualiserer en kendt aktivitet. Vi kommunikerer om hverdagsaktiviteter gennem picktogrammer, fordi det er en enkel og ensartet måde at formidle på, og fordi pictogrammer ikke er tillagt særlige følelser, stemninger eller betydninger.

Stemmeføring – Vores stemmeføring bliver registreret, og indgår derved i beboernes forståelse af det, vi kommunikerer. Derfor er vi bevidste om den, er den f.eks. rolig eller bestemt.

PECS –Picture Exchange Communications System – med PECS har beboerne og vi mulighed for at kommunikerer ved hjælp af billeder.

Skriv til os

32210007