Dokumentation

På Damsgaarden betragter vi dokumentation som et redskab til videndeling, faglig refleksion og udvikling. Når vi dokumentere får vi skærpet vores opmærksomhed på beboernes udvikling og trivsel og på vores praksis. Hvad er det der virker, hvad skal vi gøre mere af, hvilke tegn hos beboeren fortæller os noget om deres ønsker og behov?

Vi skriver dagligt det vi kalder en KIAF.

KIAF står for Kontekst-Indsats-Adfærd og Faglig refleksion.

I en KIAF udvælger vi en episode fra dagen, den kan være lille eller stor, det er ikke afgørende. Det der betyder noget er, at vi fokuserer og reflekterer over episoden, og over det beboeren gav udtryk for, det vi valgte at gøre, vores praksis.

Vi drøfter vores KIAF i fælleskab på vores Faglige – Daglige møder, der er et 30 minutters forrum til struktureret refleksion i fællesskab. Det hjælper os til at indtage forskellige positioner, og til at undersøge en given situation fra forskellige perspektiver. Ud af disse refleksioner vokser vores fælles faglige fundament.

På Damsgaarden er det vigtigt at dokumentationen er skrevet sagligt, fagligt og med respekt for beboeren. Det er også vigtigt, at den er skrevet på en måde, så andre kan forstå, det vi formidler.

Der er krav til vores dokumentation fra eksternt og internt hold. Det betyder, at vi på hver vagt skriver under følgende overskrifter i den daglig dokumentation:

  • KIAF: Kontekst – Indsats – Adfærd og Faglig refleksion
  • Adfærd og trivsel eller Dagen på Damsgaarden:

Om udsving i struktur, stressniveau og om dagsformen generelt, ved endt vagt skrives en kort status på dagen

  • Sundhed, herunder også medicinudlevering
  • Nattens forløb (nattevagten skriver om alle beboere)

Derudover skriver vi efter behov under overskrifterne:

  • Forældrekontakt og samarbejde
  • Magtanvendelser
  • Selvskade og udad reagerende adfærd

Hel- eller halvårligt gør vi status, og skriver med et bagudrettet og et fremadskuende perspektiv. Det er typisk disse dokumenter der formidles til samarbejdspartnere og til pårørende. Det er ledelsens ansvar at udarbejde statusbeskrivelserne i samarbejde med kontaktpersonen.

Skriv til os

32210007