Damsgaarden
Damsgaarden
Damsgaarden
Damsgaarden

Hvem er vi

Botilbuddet Damsgaarden er et botilbud for voksne og unge med autismespektrumsforstyrrelser, udviklingshæmning og tilknyttet problemskabende adfærd.

Pædagogiske planer

På Damsgaarden udarbejdes der, sammen med beboerens kontaktpersoner, en pædagogisk plan, der danner rammen for indholdet i den pædagogiske indsats. I den pædagogiske plan lægges der vægt på at vedligeholde de kompetencer og ressourcer beboeren allerede har, og tilbyde relevant støtte i forhold til at oparbejde nye kompetencer og dermed større selvstændighed. Formålet er, at styrke beboerens selvværd, selvstændighed og livskvalitet.

Det er vores erfaring, at beboeren trives ved at deltage i aktiviteter i naturen og på vores lille landbrug med dyrene, og de opgaver der knytter sig dertil.

På Damsgaarden er der god plads og naturen er helt tæt. Det er også vores erfaring, at beboerne trives i de individuelt indrettede boliger, der ligger i tilknytning til rummelige, lyse og hyggelige fællesarealer.

Øget livskvalitet

Det er Damsgaaardens mission at støtte beboerne i at udfolde deres potentiale og blive så selvhjulpne som muligt, for derigennem at opleve øget livskvalitet, trods de udfordringer og begrænsninger de har.

Vores arbejde med landbrug og natur metodeudvikler vi ud fra ideerne om Grøn Omsorg.

 

 

Ring: 25 34 08 87