Visitation

Proces for visitation af ny beboer:

Vi får en henvendelse fra en kommune.

Hvis vi, på baggrund af det fremsendte materiale, finder at det er en relevant kandidat til at bo på Damsgaarden anmoder vi kommunen om at fremsende:

  • Status og udredning
  • De seneste 14 dages journalføring/dokumentation
  • Diagnose
  • Medicin

Inden besøget fremsender vi eventuelt folder eller andet materiale.

Derefter forberedes besøg på det nuværende botilbud – dagtilbud. Afdelingsleder og Faglig koordinator fra Damsgaarden deltager.

Efter besøget drøfter vi i ledergruppen, og vender tilbage med melding på, om vi vurderer, at borger er et godt match til Damsgaarden.

Vores direktør tager derefter den videre kontakt til kommunen i forhold til evt. udarbejdelse af kontrakt mm..

Skriv til os

32210007